Αποκτήστε την δική σας INFO TOUCH υπηρεσία μέσω του Franchise


Παρέχουμε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία σε όσους επιθυμούν να επεκτείνουν το Info Touch, διαμορφώνοντας τις επικοινωνιακές προοπτικές με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του τόπου ενδιαφέροντός τους.

Είναι γεγονός πως στις μέρες μας τα παραδοσιακά μέσα πληροφόρησης έχουν αρχίσει να παραγκωνίζονται, καθώς με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και οι ανάγκες των ανθρώπων. Οι επισκέπτες της χώρας μας αναζητούν πλέον αμεσότητα, διευκόλυνση, οικονομία και σίγουρα, καινοτομία στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών που μπορούν να αποκτήσουν άμεσα και δωρεάν από σταθμούς διαδραστικής επικοινωνίας (info kiosks), όπως ήδη συμβαίνει στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς ανά τον κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε η ιδέα για την καινοτόμα ενέργεια INFO TOUCH, θέσαμε ψηλά τον πήχη της υλοποίησής της.